{Some keywords NELKOV, do not leave this text here or empty, you idiot!} Мариела Илиева - Управител Съосновател, Управител и главен счетоводител на Салдо.Бг ЕООДВ продължение на десет години компанията, която управлявам достигна до повече от 150 клиенти и партньори. Ментор съм на много стартиращи фирми. Имам шестнадесет години професионален опит в областта на...

Цени

Месечните цени на счетоводни услуги при нас зависят от няколко основни показателя, като документооборот, брой на персонала, регистрация по ЗДДС, брой банкови сметки, както и типа на извършваната дейност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.