{Some keywords NELKOV, do not leave this text here or empty, you idiot!} Електронната декларация пести данъци. 17 Март 2016 Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията -...

Цени

Месечните цени на счетоводни услуги при нас зависят от няколко основни показателя, като документооборот, брой на персонала, регистрация по ЗДДС, брой банкови сметки, както и типа на извършваната дейност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.