{Some keywords NELKOV, do not leave this text here or empty, you idiot!} Мариела Илиева - Управител Съосновател, Управител и главен счетоводител на Салдо.Бг ЕООДВ продължение на девет години компанията, която управлявам достигна до повече от 150 клиенти и партньори. Ментор съм на много стартиращи фирми. Имам петнадесет години професионален опит в областта на...

Партньори

/lh.png /logo web saldo.png /WE.png /logo11.png
/lh.png /logo11.png /logo11.png /logo11.png
/logo11.png /logo11.png /logo11.png /logo11.png