{Some keywords NELKOV, do not leave this text here or empty, you idiot!} Електронната декларация пести данъци. 17 Март 2016 Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията -...

За нас

Салдо.Бг ЕООД е създадена от висококвалифициран персонал с дългогодишен опит в счетоводството. Нашите служители имат опит в държавни организации, заемащи висши постове, управление на български и чуждестранни фирми. Имаме опит в много области като търговия, услуги в различни сфери на дейност, производство, организации с нестопанска цел. Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната уредба, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания в областта на счетоводството.

Защитаваме интересите на нашите клиенти чрез договор за счетоводно обслужване, с което гарантираме качествено, бързо и коректно обслужване от наша страна.

Счетоводна къща Салдо.Бг ЕООД Ви гарантира гъвкаво обслужване и бързо решение на възникнали проблеми. Като приоритет ние поставяме Вашите интереси на първо място. Сигурността за бизнеса ви започва с правилното и систематизирано счетоводство.